به گزارش بخش ورزشی سایت بورس ۶۱۸، بازار طلا، سکه و دلار امروز نوسانات زیادی را تجربه کرد، طلا با وجود آنکه در ساعات نخست روز افزایش قیمت را تجربه کرد در حال حاضر با کاهش رو به رو شد، در مقابل بازار ارز و سکه روند افزایشی را حفظ کرده است.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۰۴ (یک هزار و چهارصد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز – پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۱۹ – با رشد ۱.۲۶ درصدی به ۱,۴۲۲ (یک هزار و چهارصد و بیست و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۲ ۱۸ ۱.۲۶ امروز
۱,۴۰۴ -۱۱ -۰.۷۸ روز قبل
۱,۴۱۵ ۳ ۰.۲۲ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳۹۳,۲۰۰ (سیصد و نود و سه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹۳,۲۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۵۱ امروز
۳۹۵,۲۰۰ ۴۰۰ ۰.۱ روز قبل
۳۹۴,۸۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۳.۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۵۳ درصدی، از ۵۲۷,۰۰۰ (پانصد و بیست و هفت هزار) تومان به ۵۲۴,۲۰۰ (پانصد و بیست و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲۴,۲۰۰ -۲,۸۰۰ -۰.۵۴ امروز
۵۲۷,۰۰۰ ۶۰۰ ۰.۱۱ روز قبل
۵۲۶,۴۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۳.۸ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۷۰۳,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۰۳,۰۰۰ -۷,۰۰۰ -۰.۴۲ امروز
۱,۷۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۱۱ روز قبل
۱,۷۰۸,۰۰۰ -۶۵,۰۰۰ -۳.۸۱ ۲ روز پیش

قیمت دلار امروز در صرافی

دلار، امروز به ۱۱,۵۰۰ (یازده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۵۰۰ ۱۱۱ ۰.۹۶ امروز
۱۱,۳۸۹ -۵۰۰ -۴.۴ روز قبل
۱۱,۸۸۹ -۲۱۱ -۱.۷۸ ۲ روز پیش

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۹۸۰ (یازده هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو امروز با افزایش ۰.۶۶ درصدی، از ۱۳,۳۰۰ (سیزده هزار و سیصد ) تومان به ۱۳,۳۸۹ (سیزده هزار و سیصد و هشتاد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۸۹ ۸۹ ۰.۶۶ امروز
۱۳,۳۰۰ -۵۵۰ -۴.۱۴ روز قبل
۱۳,۸۵۰ -۲۰۰ -۱.۴۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۲۶ درصدی، از ۱۴,۶۸۷ (چهارده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان به ۱۴,۸۷۵ (چهارده هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید.

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۳,۲۴۵ (سه هزار و دویست و چهل و پنج ) تومان، لاری گرجستان ۴,۱۳۲ (چهار هزار و یکصد و سی و دو ) تومان، لیر ترکیه ۲,۰۹۲ (دو هزار و نود و دو ) تومان، دلار کانادا ۹,۱۲۸ (نه هزار و یکصد و بیست و هشت ) تومان، دلار استرالیا ۸,۳۸۱ (هشت هزار و سیصد و هشتاد و یک ) تومان، فرانک سوئیس ۱۲,۰۵۹ (دوازده هزار و پنجاه و نه ) تومان، منات آذربایجان ۷,۰۱۲ (هفت هزار و دوازده ) تومان، روبل روسیه ۱۹۰ (یکصد و نود ) تومان، بات تایلند ۳۸۶ (سیصد و هشتاد و شش ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۸۹۶ (دو هزار و هشتصد و نود و شش ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۳,۸۹۴,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز – پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۱۹ – با رشد ۱.۲۶ درصدی به ۳,۹۴۴,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۴۴,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۲۶ امروز
۳,۸۹۴,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۱.۲۹ روز قبل
۳,۹۴۴,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۳.۸۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۰۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۰۰۱,۰۰۰ (چهار میلیون و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۰۱,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۶۳ امروز
۴,۰۲۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۳۹ روز قبل
۴,۰۱۰,۰۰۰ -۱۶۲,۰۰۰ -۴.۰۴ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۴.۵۴ درصدی، از ۲,۰۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و نود و هشت هزار) تومان به ۲,۱۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۳۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۹۵۹,۰۰۰ (نهصد و پنجاه و نه هزار) تومان معامله شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی